สล็อตแตกง่าย

สล็อตแตกง่าย

อุดมการณ์ทางศาสนาของตอลิบาน – อิสลาม Debandi – มีรากฐานมาจากอาณานิคมอินเดีย

อุดมการณ์ทางศาสนาของตอลิบาน - อิสลาม Debandi - มีรากฐานมาจากอาณานิคมอินเดีย

หลังจากการยึดอำนาจอย่างรวดเร็วของตอลิบานในสิ่งที่เรียกว่า “รัฐอิสลามแห่งอัฟกานิสถาน ” ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ความกลัวว่าลัทธิอิสลามบางประเภทจะถูกนำกลับคืนมาทำให้ชาวอัฟกันจำนวนมากหลบหนี หรือหวาดกลัวต่อชีวิตของพวกเขา กลุ่มตอลิบานเป็นที่รู้จักจากการปกครองที่กดขี่ พวกเขาปกครองอัฟกานิสถานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2544 ซึ่งตอนนั้นพวกเขาถูก กองทัพ สหรัฐและอังกฤษขับไล่ออกจากอำนาจ...

Continue reading...