June 2022

ดาวศุกร์อาจเป็นแหล่งกำเนิดของการแปรสัณฐานรูปแบบใหม่

ดาวศุกร์อาจเป็นแหล่งกำเนิดของการแปรสัณฐานรูปแบบใหม่

ก้อนเปลือกโลกที่สั่นสะเทือนขัดต่อภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ว่าพื้นผิวของดาวเคราะห์หินทำงานอย่างไร THE WOODLANDS, Texas — เปลือกของดาวศุกร์แตกออกเป็นชิ้นๆ ที่สับเปลี่ยน เขย่า และหมุนไปทั่วโลก นักวิจัยรายงานในการเจรจาสองครั้งในวันที่ 20 มีนาคมที่การประชุม Lunar and Planetary...

Continue reading...